แผนดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององคืการบริหารส่วนตำบลไพศาลี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/11/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 08/01/51
web page statistics from GoStats