ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ................................ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรว
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31/07/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 08/01/51