สอบราคางานจ้าง จำนวน 9 โครงการ
 
อบต.บึงเสนาท : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ( ครั้งที่ 2 ) (ดู 58 )
อบต.หัวถนน : การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมการดูแลเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ (ดู 47 )
อบต.หูกวาง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (ดู 55 )
 
 
 

 

 
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28/03/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 08/01/51